materiały ścierne
materiały spawalnicze
urządzenia spawalnicze

Wykonanie większości prac warsztatowych wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu. Choć wciąż w wielu przypadkach niezbędne są różnego rodzaju narzędzia ręczne, to większość zadań wykonuje się przy użyciu sprzętu zmechanizowanego. Daje to znacznie szerszy zakres możliwości obróbki i zwiększa jej tempo. Odpowiednie elektronarzędzia są dziś niezbędnym wyposażeniem każdego warsztatu mechanicznego, ślusarskiego lub stolarskiego, a sprzęt tego rodzaju przydaje się przy pracach remontowych, serwisowaniu i montażu rozmaitych wyrobów, maszyn, urządzeń, elementów wyposażenia czy przedmiotów codziennego użytku. Przyjrzyjmy się uważniej stosowaniu elektronarzędzi i zobaczmy, jakie ich rodzaje są najbardziej przydatne w praktyce.

spawanie amatorskie

Spawanie jest metodą łączenia metalu, która oferuje wysoką trwałość wykonywanych spawów, a jednocześnie znakomitą odporność na obciążenia mechaniczne. Dzięki wykorzystaniu wysokiej temperatury i upłynnieniu zewnętrznej warstwy spajanych powierzchni można stosunkowo szybko osiągnąć dobre rezultaty zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i amatorskich. Wielką zaletą spawania jest to, że przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz odpowiednim umiejętnościom można je wykorzystać na potrzeby napraw i budowy urządzeń, czy elementów przydatnych w domu lub warsztacie. Istnieje wiele technologii spawalniczych, jednak na domowy użytek najczęściej korzysta się z metody spawania MMA (Manual Arc Welding), czyli spawania elektrodą otuloną. Tam, gdzie zastosowania hobbystyczne łączą się z półprofesjonalnymi, bardzo często używa się też spawania MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) prowadzonego za pomocą popularnych migomatów. Zobaczmy, czym różnią się najpowszechniej wykorzystywane przez hobbystów techniki spawania i jakie urządzenia są do tego potrzebne.

szlifowanie szwów spawalniczych

Spawanie to najdoskonalsza i najbardziej efektywna metoda łączenia metalu, która nie tylko daje możliwość uzyskania znakomitej wytrzymałości mechanicznej, ale również pozwala na wykonanie spoiny o wysokich walorach estetycznych. Dobre wykonanie szwu spawalniczego oznacza m.in. jego równomierny kształt oraz wielkość dopasowaną do rodzaju materiału, jego grubości oraz wymaganej charakterystyki połączenia. W większości przypadków przy spawaniu elementów konstrukcyjnych spoina wykonana zgodnie z zasadami przez doświadczonego spawacza nie wymaga dodatkowej obróbki. Jedyne potrzebne ingerencje są najczęściej związane z normalną procedurą przygotowania metalu do malowania, lakierowania czy nakładania innych potrzebnych powłok. Nieco inaczej wygląda sprawa obróbki spawów na elementach, które będą dobrze widoczne, a zwłaszcza takich, które są wykonane ze stali nierdzewnej. W takich przypadkach szlifowanie i wygładzane szwów spawalniczych będzie zazwyczaj nieodzowne. Konieczne jest zastosowanie materiałów ściernych o odpowiedniej charakterystyce, gwarantujących uzyskanie pożądanych kształtów lica spawu oraz jego gładkości. Przekonajmy się, jak wygląda obróbka spawów, kiedy jest konieczna oraz jakie narzędzie i materiały będą najbardziej pomocne.

lutowanie

Lutowanie to jedna z szeroko stosowanych metod łączenia elementów metalowych. Powszechnie jest zwykle kojarzona z elektroniką i elektrotechniką, bywa jednak również stosowana do łączenia większych elementów, od rur w systemach centralnego ogrzewania, przez różnego typu zbiorniki, aż po wykonywanie obróbek blacharskich przy kryciu dachu czy zakładaniu rynien. Lutowanie jest ponadto wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych, gdzie połączenia są wykonywane za pomocą robotów i wyspecjalizowanych pieców lutowniczych. W procesie lutowania poza odpowiednimi urządzeniami oraz wysokiej jakości materiałami tworzącymi spoinę, czyli lutami, niezbędne są także substancje, które zapewnią ochronę rozgrzanego metalu przed wpływem czynników zewnętrznych. Funkcję tę wypełniają topniki do lutowania. Zobaczmy, z jakimi rodzajami topników możemy się zetknąć oraz sprawdźmy, czym powinny się one charakteryzować.

tig

Spawanie jest jedną z najdoskonalszych i niezawodnych metod łączenia metalu. Dzięki rozgrzaniu materiału w miejscu planowanego połączenia umożliwia uzyskanie jednorodnej i wytrzymałej struktury o dużej wytrzymałości na obciążenia. Istnieje wiele metod spawania metali oferujących możliwość otrzymania rozmaitych efektów. Jednym ze sposobów, który bywa stosunkowo często wykorzystywany, jest spawanie metodą TIG. Daje ono dobre wyniki w przypadku większości metali, zarówno łatwo, jak i trudnotopliwych, takich jak m.in. tytan, miedz i nikiel. Ta metoda jest używana także przy spawaniu aluminium. Zobaczmy, na czym polega spawanie TIG i jak się je wykonuje w praktyce.

drutem

Łączenie metalu za pomocą spawania może się odbywać przy wykorzystaniu różnych technologii. Jedną z najszerzej stosowanych jest użycie litego drutu topliwego w metodzie spawalniczej MIG/MAG. Pozwala to na uzyskanie optymalnego połączenia jakości i krótkiego czasu potrzebnego na wykonanie spawu. Dostępne są jednak również inne sposoby spawania, m.in. takie, które wykorzystują druty rdzeniowe. Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między drutami rdzeniowymi a litymi.

strony internetowe interclick.pl