Bezpieczne stanowisko pracy podczas spawania

Dzięki spawaniu można połączyć na trwało konstrukcje z różnych materiałów. Wykorzystuje się to w wielu dziedzinach przemysłu. Spawacz to bardzo poszukiwany w dzisiejszych czasach fachowiec, którego zdolności i wiedza wpływają na procesy produkcyjne całej firmy. Jednak spawanie nie jest bezpiecznym dla naszego zdrowia zajęciem. Jak zabezpieczyć się podczas pracy?

Spawanie – dlaczego jest niebezpieczne?

Podczas spawania wydzielane są różne zanieczyszczenia w formie gazów i pyłów, które łatwo wchłonąć do wnętrza swojego organizmu podczas zwykłego oddychania bez zabezpieczeń. Wydzielane jest także niebezpieczne dla naszych oczu promieniowanie optyczne, bardzo wysoka temperatura, pole elektromagnetyczne oraz spory hałas. Wszystkie te czynniki mają zgubny wpływ na nasze zdrowie. Z tych przyczyn zawód spawacza jest traktowany jako profesja z wyjątkowo trudnymi warunkami pracy. Jest to praca zaliczana do jednych z najbardziej uciążliwych i szkodliwych. W ostatnich latach zaostrzono przepisy dotyczące prac spawalniczych, mając na celu poprawę warunków pracy spawaczy.

Konsekwencje złych warunków pracy spawacza

Niezapewnienie odpowiednich warunków pracy spawaczom niesie ze sobą przykre konsekwencje. Jeśli spawacz nie jest właściwie chroniony podczas pracy, to częściej dochodzi do wypadków, a spawacze częściej przebywają na zwolnieniach chorobowych. Wydajność produkcyjna danego zakładu spada, ponieważ nie ma pracowników wykonujących ważną pracę. Przyjmowanie na ich miejsce nowych pracowników nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż należy ich najpierw wyszkolić.

Podstawą jest dobra wentylacja

Właściwa i sprawna wentylacja powinna być zapewniona na każdym stanowisku spawalniczym. Taka wentylacja odbywa się za pomocą ramion odciągowych, które skutecznie odciągają dymy i gazy tuż przy źródle ich powstawania. Szkodliwe substancje lotne są odciągane przy pomocy ssawy umieszczonej na końcu ramienia odciągu i natychmiast przetłaczane do urządzenia filtrującego. Można wykorzystać w tym celu także specjalne stoły szlifiersko-spawalnicze.

Dobrym zabezpieczeniem dla spawacza są także przyłbice spawalnicze z wymuszonym przepływem powietrza. Spawacz musi przy pasie nosić dodatkową jednostkę filtracyjną, ale taki system w 100% chroni spawacza przed toksycznymi oparami.