Jak wygląda spawanie metodą TIG? Między teorią a praktyką

Spawanie jest jedną z najdoskonalszych i niezawodnych metod łączenia metalu. Dzięki rozgrzaniu materiału w miejscu planowanego połączenia umożliwia uzyskanie jednorodnej i wytrzymałej struktury o dużej wytrzymałości na obciążenia. Istnieje wiele metod spawania metali oferujących możliwość otrzymania rozmaitych efektów. Jednym ze sposobów, który bywa stosunkowo często wykorzystywany, jest spawanie metodą TIG. Daje ono dobre wyniki w przypadku większości metali, zarówno łatwo, jak i trudnotopliwych, takich jak m.in. tytan, miedz i nikiel. Ta metoda jest używana także przy spawaniu aluminium. Zobaczmy, na czym polega spawanie TIG i jak się je wykonuje w praktyce.

Na czym polega spawanie TIG?

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas) jest możliwe dzięki łukowi elektrycznemu, który jest wytwarzany dzięki przepływowi prądu elektrycznego między nietopliwą elektrodą z wolframu a spawanym metalem. Wysoka energia towarzysząca pojawieniu się łuku pozwala na stopienie metalu, a podawany drut spawalniczy jest topiony i pomaga w utworzeniu odpowiedniej spoiny.

Ponieważ rozgrzany płynny metal jest podatny na tworzenie się tlenków i pojawianie się rozmaitych wtrąceń cały proces powinien zachodzić w warunkach, które pozwolą odseparować spawane miejsce od otoczenia. Zadanie to jest realizowane za sprawą gazu osłonowego podawanego w miejsce powstawania spawu. W metodzie TIG wykorzystuje się różnego rodzaju gazy obojętne, których właściwości chemiczne sprawiają, że nie wchodzą one w reakcje z metalem. Do spawania TIG używa się argonu, helu albo mieszanki tych gazów.

Spawanie metodą TIG jest zwykle stosowane przy wykonywaniu połączeń, które obok dobrej jakości spawu powinny charakteryzować się niewielkimi rozmiarami i wysoką czystością. Powstające w wyniku użycia tej metody spawania spoiny wyglądają zwykle bardzo estetycznie, co dodatkowo sprawia, że liczba czynności związanych z późniejszą obróbką materiału jest niewielka. Spawanie TIG może być wykonywanie również w przypadku łączenia bardzo cienkich blach.

Wielką zaletą spawania metodą TIG jest to, że nadaje się ona do użytku nie tylko przy bardzo wielu gatunkach metalu, ale również do spawania w różnych pozycjach spawalniczych. Spawacz pracujący metodą TIG ma dużą kontrolę nad całym procesem, przez co nadaje się ona szczególnie dobrze do prac wymagających dużej precyzji.