Kiedy spawa się w osłonie argonu, a kiedy w CO2?

Spawanie w osłonie gazów obojętnych odbywa się w ramach spawania łukowego. Do gazów osłonowych zaliczamy argon (Ar) oraz dwutlenek węgla (CO2). Ich celem jest ochrona miejsca spawania przed czynnikami atmosferycznymi, a konkretniej gazami, takimi jak: tlen, azot i para wodna. Wpływają też na lepszą stabilność procesu spawania i szybkość realizowanych prac. Zapewniają głębszy przetop, ograniczając przy tym zakres rozprysku.

W tym wpisie wyjaśnimy, kiedy wybrać argon do spawania, a w jakich przypadkach lepiej sprawdzi się dwutlenek węgla. Przedstawimy też specyfikę spawania z zastosowaniem tych gazów osłonowych oraz dodatkowe materiały spawalnicze, jakie mogą być przydatne w poszczególnych przypadkach.

Spawanie w osłonie argonu

Argon to gaz obojętny, co oznacza, że nie ulega utlenianiu. Z tego też powodu znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie materiał spawany może być narażony na działanie tlenu lub azotu. Używa się go przy spawaniu m.in. stali kwasoodpornych, aluminiowych i tytanu. W praktyce nadaje się do spawania wszystkich metali poza stalami węglowymi. Wykorzystywany jest w metodach TIG i MIG.

Argon pozwala uzyskać spoiny o dobrych właściwościach mechanicznych. Wysoka stabilność i łatwe zajarzenie łuku wynika z wysokiego potencjału jonizacji. Dzięki temu przy głębokim wytopieniu powstają wąskie i czyste spoiny. Pozwala też ograniczyć ilość rozprysków. Oprócz tego argon zapewnia dobre utrzymanie składników stopowych i wpływa na wysoką wydajność spawania.

Spawanie w osłonie dwutlenku węgla

Dwutlenek węgla to gaz aktywny, który znajduje zastosowanie przede wszystkim przy spawaniu stali czarnych (głównie niskowęglowych). Powszechnie występuje jako składnik mieszanek do spawania metodą MAG.

Zapewnia dobre chłodzenie uchwytu spawalniczego, chroniąc przed jego zbytnim przegrzaniem. Trzeba jednak pamiętać, że spawanie w osłonie CO2 sprzyja powstawaniu odprysków metalu, dużej ilości dymu i pyłów spawalniczych, a także prowadzi do tzw. zamarzania reduktora podczas spawania. Z tego też powodu zaleca się stosowanie podgrzewacza gazu. Zaletą CO2 jest znacznie niższy koszt w porównaniu do argonu. Z drugiej strony jednak zapewnia spoiny o nieco gorszych właściwościach mechanicznych.