Krótka historia spawalnictwa

Od prehistorii człowiek łączył ze sobą różne metale. Na samym początku robił to metodą zgrzewania ogniskowego. W starożytności i średniowieczu do lutowania i spawania metali, które cechują się niską temperaturą topnienia używano specjalnych dmuchawek i miechów, z pomocą których kierowano płomień bezpośrednio na spawany przedmiot. Po odkryciu stali stała się ona jednym z podstawowych surowców do wytwarzania broni oraz narzędzi, a zgrzewanie stali w ognisku kowalskim było podstawową technologią, zaś koniec XIX wieku przyniósł dwie nowe metody spawania – elektryczne i gazowe.

Rewolucja w spawalnictwie

Prawdziwy postęp, a zarazem i prawdziwa historia spawalnictwa, rozpoczęła się na dobre w XIX wieku. To właśnie na początku tego stulecia rosyjski naukowiec odkrył zjawisko łuku elektrycznego. W 1886 roku spawanie łukowe zostało opatentowane. Technika ta polegała na stopieniu brzegów i spoiwa przy użyciu łuku elektrycznego. Jarzył się on między materiałem spawanym a elektrodą. Po dwóch latach metoda ta została udoskonalona przez zamienienie elektrody węglowej - topliwą elektrodą metalową. Niedługo potem, bo w roku 1899, wynaleziono spawanie termitowe oraz palnik acetylenowo-tlenowy (w roku 1901).

Lata 30’ przyniosły innowacyjne rozwiązania, czyli spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów szlachetnych oraz spawanie łukiem krytym. Urządzenia spawalnicze były coraz bardziej precyzyjne i dawały nowe możliwości łączenia metali.

Spawalnictwo w Polsce

W tym okresie spawanie łukiem elektrycznym wykorzystywano przede wszystkim przy wykonywaniu stalowych konstrukcji budynków, mostów oraz wagonów. Pierwszym spawanym mostem na świecie był most powstały w Polsce w latach 30’. Został on wzniesiony w 1929 roku według projektu profesora Politechniki Warszawskiej – Stefana Bryły. W 1930 roku w Warszawie powstała pierwsza w Europie spawana konstrukcja szkieletu budynku. Po II wojnie światowej powstały takie konstrukcje jak np.: most Poniatowskiego, most kolejowy pod Cytadelą w Warszawie oraz liczne kotły, wagony, statki i konstrukcje różnych budynków. Spawalnictwo w naszym kraju rozwijało się sprawnie dzięki licznym oddziałom spawalniczym na politechnikach w różnych miastach oraz specjalnym szkołom dla spawaczy, które kształciły fachowców światowej klasy.

W dzisiejszych czasach trudno byłoby sobie wyobrazić rozwój techniki i przemysłu bez spawalnictwa, które nadal się rozwija i umożliwia coraz doskonalsze łączenie ze sobą różnych metali.