Kto może zostać spawaczem?

Zawód spawacza cieszy się sporym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ten fach może zapewnić nam pensję przewyższającą średnią krajową. Jednak, aby zostać profesjonalnym spawaczem trzeba posiadać pewne cechy charakteru, mieć dobre zdrowie, spełniać określone wymagania fizyczne i psychologiczne. Jest jeszcze parę innych warunków, które należy spełnić, aby zostać spawaczem. W tym wpisie po krótce opiszemy jaki powinien być spawacz idealny.

Wykształcenie i wiek

Pierwszym warunkiem, jaki trzeba spełnić jest odpowiedni wiek i wykształcenie. Zawodowym spawaczem nie może zostać osoba, która nie ma ukończonego 18 roku życia. Musi mieć skończoną przynajmniej szkołę zawodową, ale coraz częściej od kandydatów wymaga się także dyplomu szkoły średniej – może to być technikum albo liceum zawodowe. Osoba, która myśli poważnie o karierze spawacza musi oprócz tego posiadać książkę spawacza. Otrzymać ją można po ukończeniu specjalnego kursu zawodowego i pomyślnym zdaniu egzaminu.

Można także odbyć dwuletnią praktykę w niektórych zakładach przemysłowych albo rzemieślniczych. Duże zakłady często prowadzą specjalne szkoły przyzakładowe, w których kształcą spawaczy na potrzeby swojej firmy.

Odpowiednie predyspozycje

W zawodzie spawacza niezwykle istotne są także odpowiednie cechy psychofizyczne. Profesjonalny spawacz musi mieć przede wszystkim sprawne ręce, bo to one są odpowiedzialne za sprawną obsługę narzędzi spawalniczych. Ważna jest także ogólna sprawność fizyczna oraz dobry wzrok, który będzie dawał możliwość kontrolowania wykonywanych podczas pracy spoin. Cechy, których wymaga się od przyszłych spawaczy to: rzetelność, rozsądek, samodzielność, umiejętność koncentrowania się na zadaniu, cierpliwość, systematyczność oraz wytrzymałość na długotrwałe zmęczenie.

Zdrowy jak spawacz

Przyszły spawacz musi odznaczać się końskim zdrowiem. Praca, jaką będzie wykonywał odbywa się w warunkach szkodzących naszemu zdrowiu. Uboczne produkty spawania nie są dobre dla ludzkiego organizmu, dlatego spawacz nie może być alergikiem albo mieć problemów ze spojówkami, skórą, układem oddechowym czy śluzówkami. Idealny kandydat powinien być też silny fizycznie. Dyskwalifikujące są wady wzroku, zaburzenia równowagi czy padaczka.