MMA, czyli spawanie elektrodą otuloną

niebiesko złote iskry sypiące się dookoła ciężko pracującego mężczyznySpawanie to czynność, której celem jest połączenie dwóch kawałków materiału. Do wykonania tego zadania stosuje się kilka różnych metod. Największa grupa technik to technologie oparte na wytworzeniu tzw. łuku elektrycznego. Do najstarszych z nich zalicza się spawanie elektrodą otuloną MMA.

Charakterystyka technologii MMA

Historia spawalnictwa sięga 1800 roku i momentu wynalezienia łuku elektrycznego. Prawdziwy rozwój tej dziedziny przyniósł dopiero rok 1885, Wydarzeniem, które go zapoczątkowało było wynalezienie nowej, elektrycznej metody spawalniczej. Dokonali tego dwaj inżynierowie – Polak Stanisław Olszewski oraz Rosjanin Nikołaj Benardos. Pierwsze elektrody otulone stworzyli w 1900 roku Oskar Kjellberg i A. P. Strohmenger. I tak właśnie powstała metoda spawania MMA. 

W tej najbardziej uniwersalnej technologii podstawę pracy stanowi specjalna konstrukcja elektrod, które wykonuje się z nietopliwego materiału i otula topikiem. Podczas spawania ulega on upłynnieniu i łączy ze sobą dwa elementy metalowe. Standardowo za źródło ciepła służy łuk elektryczny. Ochronę upłynnionego metalu przed zbyt szybkim zastygnięciem zapewniają zaś gazy wytwarzane podczas spawania. Odsunięcie elektrody od spawanej powierzchni powoduje zanik łuku elektrycznego.

Zalety i wady spawania metodą MMA

Spawanie elektrodą otuloną jest stosowane w praktyce od ponad 120 lat. To dowód na sprawdzanie się tej metody i jej przydatność w wielu sytuacjach. Podstawową wadą jest natomiast stała zmiana długości elektrody. Wymaga to sporych umiejętności spawacza, który musi kontrolować odległość pomiędzy nią a materiałem łączonym. Nawet minimalna zmiana powoduje zanik łuku elektrycznego. Kolejną wadą tej techniki jest niska wydajność spawania oraz jego mała prędkość. Podczas łączenia materiałów, w miejscu spawu powstaje też żużel, który wymaga późniejszego usunięcia. To dodatkowa praca dla operatora. Materiały spawalnicze muszą być często uzupełniane, co zwiększa koszt pracy, a jej efekt jest uzależniony od umiejętności spawacza. Najważniejszą zaletą natomiast jest uniwersalność, bowiem metodą MMA można spawać w każdych warunkach stale niestopowe i stopowe, nikiel, żeliwa, miedź i jej stopy, a spoiny mają dobre właściwości mechaniczne.