Ochrona zdrowia podczas spawania

Spawanie wymaga zastosowanie nie tylko odpowiednich urządzeń spawalniczych, ale i niezbędnych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia spawaczy. Do najważniejszych elementów zaliczamy akcesoria spawalnicze zapewniające ochronę oczu przed szkodliwym UV i odpryskami spawalniczymi. Samo zamykanie oczu w strategicznych momentach nie wystarczy, konieczne jest zastosowanie odpowiednich masek lub przyłbic spawalniczych.

Niezbędna ochrona oczu

Światło wytwarzane przez łuk spawalniczy jest bardzo jasne, dlatego też bezpośrednie patrzenie podczas spawania, nawet przez krótki czas, może spowodować oparzenie rogówki. Pojawia się uczucie, które często porównywane jest do wrażenia obecności piasku pod powiekami, które przyczynia się do dyskomfortu i problemów z zaśnięciem. Chociaż większość spawaczy, szczególnie początkujących, używa wyłącznie masek, to zabezpieczenie często okazuje się niewystarczające. Najlepszym zabezpieczeniem przed łukiem spawalniczym będzie przyłbica, która chroni nie tylko oczy, ale również twarz.

Spawacz jest odpowiedzialny również za zdrowie innych osób przebywających w pomieszczeniu, w których odbywają się prace. Dlatego koniecznie trzeba odpowiednio osłaniać stanowisko pracy, a także ostrzegać innych o zamiarze spawania.

Odpowiednia ochrona rąk

Generowane światło z łuku spawalniczego wykazuje silne promieniowanie UV i może przyczyniać się do bardzo bolesnych oparzeń. Pełna ochrona rąk jest więc koniecznością. Należy pamiętać też o stosowaniu odpowiedniego obuwia, aby chronić również stopy. Niezbędne jest zakładanie pełnego ubrania, zasłaniającego całe ciało, nawet wówczas, gdy w pomieszczeniu panują wysokie temperatury. Nawet niewielki odprysk płynnego metalu może być bardzo niebezpieczny. Spawany metal jest zawsze gorący, a większość oparzeń powstaje przez nieuwagę spawaczy.

Artykuły BHP w asortymencie NORTECH

Firma NORTECH zapewnia szeroki asortyment artykułów ochrony osobistej, służących kompleksowemu zabezpieczeniu pracowników branży spawalniczej. Dostępne są m.in. rękawice spawalnicze, przyłbice, gogle spawalnicze itp.