Rodzaje elektrod otulonych

blask anielskiego światła wydobywający się z elektrodyElektroda jest jednym z podstawowych materiałów wykorzystywanych w procesie spawania. Zależnie od stosowanej metody i oprzyrządowania, ma ona nieco inną budowę i właściwości fizyczne. Jedną ze specyficznych odmian tych produktów są elektrody otulone, przeznaczone do spawania metodą MMA.

Czym jest elektroda otulona? Rodzaje otulin

Zasadniczą cechą elektrody otulonej jest jej budowa. Element ten składa się z rdzenia i otuliny, której jeden z końców ma długość około 25 mm. Ta część przeznaczona jest do umieszczania w uchwycie spawalniczym. Czarna główka na przeciwległym końcu służy do inicjowania łuku elektrycznego. 

Elektrody otulone stanowią szeroką grupę produktów podzielonych na grupy zależnie od tego, jaki materiał wykorzystano do wykonania otuliny. Wyróżnia się cztery grupy podstawowe i modele specjalne.

  • Elektrody w otulinie rutylowej, najpopularniejsze i najczęściej używane, mają zastosowanie uniwersalne. Za ich pomocą uzyskuje się estetyczne spoiny o gładkiej powierzchni.
  • Elektrody o otulinie zasadowej zapewniają doskonałe właściwości mechaniczne spoin. Zachowuje ona elastyczność także w niskich temperaturach. Spawanie wykonuje się prądem stałym.
  • Elektrody o otulinie celulozowej umożliwiają spawanie z dużą wydajnością, także w surowych warunkach terenowych. Spawanie wykonuje się prądem przemiennym.
  • Elektrody o otulinie kwaśnej gwarantują gładkie, piękne, ale słabe mechanicznie spoiny. Można nimi spawać prądem przemiennym lub stałym.

Podział elektrod

Poza wyznacznikiem, jakim jest rodzaj otuliny, elektrody do spawania MMA klasyfikowane są też pod kątem grubości tych otulin. Standardowo wyróżnia się trzy kategorie: cienko-, średnio- i grubo otulone. Budowa decyduje przede wszystkim o ilości płynnego metalu, jaki pojawia się w jeziorku spawalniczym. W konsekwencji można uzyskać cienkie lub grubsze spawy. Im cieńsza otulina, tym mniejsza maksymalna grubość blach przeznaczonych do łączenia.

Elektrody cienko otulone wyróżniają się gorszą spawalnością i można je stosować jedynie do cienkich blach. Dwie pozostałe kategorie są bardziej uniwersalne. Parametry otuliny dla poszczególnych kategorii wynoszą odpowiednio 20%, 20-40% oraz powyżej 40% średnicy rdzenia.