Różnice między drutem rdzeniowym a litym w kontekście spawania

Łączenie metalu za pomocą spawania może się odbywać przy wykorzystaniu różnych technologii. Jedną z najszerzej stosowanych jest użycie litego drutu topliwego w metodzie spawalniczej MIG/MAG. Pozwala to na uzyskanie optymalnego połączenia jakości i krótkiego czasu potrzebnego na wykonanie spawu. Dostępne są jednak również inne sposoby spawania, m.in. takie, które wykorzystują druty rdzeniowe. Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między drutami rdzeniowymi a litymi.

Drut lity w spawaniu MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG polega na rozgrzaniu materiału za pośrednictwem łuku elektrycznego powstającego między topliwym drutem spawalniczym a spawanym materiałem. Za sprawą wysokiej temperatury powierzchnia spawanych metali ulega stopieniu, tworząc jeziorko spawalnicze. W jego strukturze znajduje się również topiący się lity drut podawany podczas spawania. Do zapewnienia atmosfery ochronnej potrzebnej podczas pracy dla zapobieżenia powstawaniu tlenków spawanego metalu oraz ochrony przed możliwymi zanieczyszczeniami stosuje się specjalne gazy. W metodzie MIG są to gazy obojętne jak hel, argon lub ich mieszanka. Przy spawaniu MAG atmosferę ochronną tworzą gazy aktywne, takie jak dwutlenek węgla.

Gazy osłonowe są zarówno atutem tej metody spawania, ze względu na zachowanie czystości spawu, jak i jej największym ograniczeniem, ponieważ wymagają dołączenia sporych i masywnych butli z gazem.

Spawanie drutem rdzeniowym

Spawanie drutem rdzeniowym pozwala na wyeliminowanie głównych uciążliwości spawania MIG/MAG, a dodatkowo daje możliwość uzyskania większego wpływu na jakość, wygląd i właściwości uzyskiwanych spoin.

Drut rdzeniowy to w zasadzie rodzaj cienkościennej metalowej rurki, w której znajduje się specjalnie dobrany proszek. Podczas spawania cały drut ulega stopieniu, a zawarty w nim materiał współtworzy jeziorko spawalnicze w taki sam sposób jak przy metodzie MIG/MAG. Różnica polega jednak na tym, że w składzie proszku mogą się znajdować różne substancje dodatkowe. Można spotkać druty rdzeniowe z proszkiem zawierającym domieszkę rutylu poprawiającą wygląd spoiny lub druty z wypełnieniem zasadowym, które sprawdzają się przy spawaniu konstrukcji, które muszą znosić niskie temperatury.

Dostępne są również druty z wypełnieniem, które zawiera środki uwalniające gazy ochronne, które eliminują konieczność podawania podczas spawania gazu z butli. Ten rodzaj drutów rdzeniowych jest określany jako druty samoosłonowe. Spawanie drutami samoosłonowymi jest niekiedy zwane metodą FCAW (Flux Cored Arc Welding) Innershield.

Druty rdzeniowe pozwalają na znaczną poprawę jakości spawów oraz wzrost szybkości spawania, które można uzyskać. Stosowanie drutów rdzeniowych oznacza również zmniejszenie kosztów spawania.