Spawanie gazowe i jego charakterystyka

spawanie gazowe

Spawalnictwo jest szeroką dziedziną techniki, która obejmuje metody łączenia metali. Różnorodność ich parametrów i właściwości sprawia, że w praktyce stosuje się też różne metody i techniki spawania. Jedną z nich jest spawanie gazowe, wykonywane za pomocą palnika acetylenowego.

Charakterystyka spawania gazowego

Wykorzystanie palnika i gazu do łączenia metali znane było już w XIX wieku. Do dziś ta metoda stosowana jest w praktyce z uwagi na jej cechy użytkowe. Spawanie gazowe polega na nadtopieniu brzegów spawanego materiału za pomocą płomienia, którego źródłem są spalane acetylen i tlen. Znacznie rzadziej używa się wodoru lub propanu. Cechy decydujące o wyborze acetylenu to między innymi:

  • temperatura spalania na poziomie 3160°C,
  • duża gęstość mocy,
  • szybkie spalanie,
  • optymalny rozkład temperatury płomienia,
  • możliwość wizualnej kontroli płomienia i związana z tym prosta regulacja,
  • minimalne zużycie jednostkowe tlenu.

Gaz ten nie jest też trujący, chociaż posiada nieprzyjemny zapach. Spawanie gazowe to proces dwuetapowy.

Wady, zalety i zastosowanie spawania gazowego

Jak każda metoda, tak i spawanie gazowe ma swoje dobre i złe strony. Do najważniejszych zalet z pewnością można zaliczyć szybkość spawania oraz jego wysoką wydajność. Pokaźny jest również zakres grubości spawanych tą metodą materiałów. Technika jest stosunkowo prosta i można ją zautomatyzować, a urządzenia kosztują mniej niż te stosowane w innych metodach spawalniczych. Wadą są znaczne koszty gazów eksploatacyjnych oraz mała estetyka spoin. Spawanie gazowe nie może też być stosowane w przypadku stali o dużej zawartości węgla, stali antykorozyjnej oraz aluminium.

Metodę tę wykorzystuje się powszechnie podczas wszelkiego rodzaju napraw remontowych instalacji wodnych, gazowych i centralnego ogrzewania. Do wykonania prac nie potrzeba zasilania elektrycznego, dzięki czemu metoda ta doskonale sprawdza się w warunkach terenowych.

Pokrewną do spawania gazowego jest też metoda cięcia za pomocą palnika acetylenowego. Stosuje się ją do rozdzielania stali niskowęglowych i niskostopowych w warsztatach przydomowych i usługowych.