Urządzenia do spawania gazowego

spawacz wykonujący swoje zadania z precyzją neurochirurgaSpawanie gazowe wymaga odpowiednio wyposażonego stanowiska. Niezbędnych jest kilka podstawowych elementów. Każdy z nich pełni określone zadanie, począwszy od dostarczania gazu, przez wykonywanie spawu, aż po zabezpieczenia. Wszystkie narzędzia i akcesoria są konieczne i wzajemnie ze sobą powiązane.

Co składa się na stanowisko spawania gazowego?

O stanowisku możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z zespołem elementów wyposażenia, który umożliwia wykonanie pracy w sposób bezpieczny i kompleksowy. Do wyposażenia spawalniczego zalicza się więc nie tylko butla z gazem i palnik, ale również odpowiedni stół czy zewnętrzne środki ochrony indywidualnej, wymagane przepisami BHP.

Stanowisko spawania gazowego tworzą:

  • butle do gazów technicznych – pojemniki do przechowywania gazów pod ciśnieniem oraz w formie skroplonej. W butlach magazynowany jest azot, powietrze, wodór, argon, acetylen, propan, butan itp.;

  • reduktory – odpowiadają za regulowanie ciśnienia sprężonego gazu do poziomu ciśnienia roboczego. Utrzymują również jego stały poziom pomimo zmniejszania się zawartości butli. Pożądane ciśnienie robocze tlenu to 0,2 – 0,6 MPa, a acetylenu – 0,01-0,08 MPa;

  • węże spawalnicze – umożliwiają połączenie palnika spawalniczego z butlą. Wykonane są z gumy i znoszą ciśnienie do 2 MPa. O przeznaczeniu decyduje kolor – czerwony do acetylenu i niebieski do tlenu;

  • bezpieczniki – wykonane są z ceramiki. Umieszczone na wylocie reduktora, chronią zestaw przez cofaniem się płomienia;

  • palniki acetylenowo-tlenowe – są zasadniczym narzędziem do spawania. W nich gazy mieszają się, a specjalnie uformowana końcówka pozwala na precyzyjne kierowanie płomienia. Palniki mogą być inżektorowe i bezinżektorowe.

Pozostałe wyposażenie

Stanowisko do spawania gazowego wymaga także innych elementów wyposażenia, które poprawiają komfort pracy. Do takich zalicza się między innymi specjalny stół spawalniczy wykonany z wytrzymałych, odpornych na ogień i temperatury materiałów. Na miejscu spawania nie może również zabraknąć wiadra z wodą, która jest potrzebna zarówno do szybkiego chłodzenia spawów, jak i do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego. Wykończenie powierzchni łączonych metali często wymaga również zastosowania specjalnych preparatów chemicznych.