Wyposażanie niezbędne w pracy spawacza

różne ujęcia ciężko pracującego spawacza w pełnym kombinezonieSpawalnictwo to bardzo specyficzna dziedzina. Wykonanie prac spawalniczych wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, wprawy i doświadczenia, ale też specjalnego oprzyrządowania. Wśród niezbędnych dla spawacza narzędzi, poza aparatem spawalniczym, znajdują się różne akcesoria oraz odzież ochronna.

Środki ochrony osobistej

Spawanie jest czynnością, która odbywa się w niebezpiecznym środowisku pracy. Zależnie od typu stosowanych urządzeń, wykorzystuje się między innymi butle ze specjalistycznymi mieszankami gazowymi. Gazy pod ciśnieniem stanowią zagrożenie, zwłaszcza jeśli obchodzi się z nimi nieumiejętnie. Ryzyko niesie również ze sobą powstawanie iskier, które mogą poparzyć skórę, a także uszkodzić wzrok. Ochrona przez takimi zagrożeniami oznacza stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Te najważniejsze to:

  • przyłbice spawalnicze – zaraz po aparacie stanowią najważniejszy ekwipunek spawacza. Wykonane z wytrzymałych materiałów, wyposażone są w specjalne kolorowe szybki, które chronią oczy przed oślepiającym światłem;

  • fartuchy spawalnicze – stanowią obowiązkowe wyposażenie spawacza wymagane przepisami BHP. Ich zadaniem jest ochrona przed działaniem promieniowania cieplnego, a w szczególności gorących cząstek metali. Najczęściej są one wykonane ze skóry bydlęcej o grubości około 2 mm;

  • rękawice spawalnicze – wykonywane ze skóry zapewniają ochronę dłoni i nadgarstków w trakcie spawania elektrycznego. Chronią przed wysokimi temperaturami, iskrami i odpryskami gorących metali. Zabezpieczają też przed urazami mechanicznymi.

Akcesoria do spawania

Poza środkami ochrony osobistej, każdy spawacz do wykonania swojej pracy potrzebuje niezbędnych narzędzi i akcesoriów pomocniczych. Do takich zalicza się np. reduktory acetylenu, tlenu lub LPG. Są to zawory umożliwiające regulację ciśnienia gazu i utrzymanie go na określonym poziomie. Dzięki reduktorowi, znajdujący się w butli gaz pod ciśnieniem ulega rozprężeniu do wartości roboczej. Reduktory są wyposażone w śrubę nastawczą, która umożliwia szybką regulację ciśnienia. Jego kontrolę zapewnia manometr.

Wśród akcesoriów spawalniczych można też wymienić narzędzia, które stanowią samodzielną grupę. To przede wszystkim uchwyty spawalnicze, węże i elektrody. Niezbędna jest również gama środków chemicznych o różnym zastosowaniu.