materiały ścierne
materiały spawalnicze
urządzenia spawalnicze

Druty rdzeniowe do stali niestopowych i niskostopowych

Nazwa AWS EN / EN ISO / DIN Karta Katalogowa
FLUXOFIL M8 A5.18: E70C-3M H4 17632-A: T 46 2 M M 1 H5; 17632-B: T 55 2T15-1MA-UH5 pdf
CITOFLUX M60A A5.18: E70C-3M H8 17632-A: T 42 2 M M 1 H5; 17632-B: T 49 2T15-1MA-UH5 pdf
FLUXOFIL M10 A5.18: E70C-6M H4 17632-A: T 46 4 M M 1 H5; 17632-B: T 55 4T15-1MA-UH5 pdf
CITOFLUX M60 A5.18: E 70C-6M H4 17632-A: T 46 4 M M 1 H5; 17632-B: T 49 4T1-1MA-UH5 pdf
FLUXOFIL M10 S A5.18: E70C-6M H4 17632-A: T 42 6 M M 1 H5; 17632-B: T49 6T15-1MA-UH5 pdf
CITOFLUX M20 A5.18: E70C-GM H4 17632-A: T 46 6 Mn1 Ni M M 1 H5; 17632-B: T 55 6T15-1MA-N1-UH5 pdf
CITOFLUX GALVA A5.18: E70C-GS 17632-A: T3T Z M M 1 H15; 17632-B: T43TG-1MS-H15 pdf
FLUXOFIL 14 HD A5.20: E71 T-1 C-H4A5.20: E71 T-1 M-JH4 17632-A: T 46 2 P C 1 H5; 17632-A: T46 3 P M 1 H517632-B: T 55 2T1-1CA-UH5; 17632-B: T 55 3T1-1MA-UH5 pdf
CITOFLUX R00 A5.20: E71 T-1 C-H4A5.20: E71T-1M-JH4 17632-A: T 42 2 P C 1 H5; 17632-A: T42 3 P M 1 H517632-B: T49 2T1-1CA-UH5; 17632-B: T49 3T1-1MA-UH5 pdf
CITOFLUX R00Ni A5.29: E81T1-GM-H4 17632-A: T 46 4 1Ni P C 1 H5; 17632-A: T46 4 1Ni P M 1 H517632-B: T 55 4T1-1CA-N1-UH5; 17632-B: T 55 4T1-1MA-N1-UH5 pdf
FLUXOFIL 19 HD A5.20: E71 T-1 C-JH4 17632-A: T 46 3 P C 1 H5; 17632-B: T 55 3T1-1CA-UH5 pdf
CITOFLUX R00C A5.20: E71 T-1 C-JH4 17632-A: T 42 3 P C 1 H5; 17632-B: T 49 3T1-1CA-UH5 pdf
CITOFLUX R00C SY A5.20: E71 T-1 C-H8 17632-A: T 42 2 P C 1 H10; 17632-B: T 49 2T1-1CA-UH10 pdf
FLUXOFIL 20 HD A5.29: E81T1-Ni1M-JH4 17632-A: T 46 4 1Ni P M 1 H5; 17632-B: T 55 4T1-1MA-N1-UH5 pdf
FLUXOFIL 21 HD A5.29: E81 T1-Ni1 C-JH4 17632-A: T 46 4 1Ni P C 1 H5; 17632-B: T 55 4T1-1CA-N1-UH5 pdf
CITOFLUX R82 A5.29: E81 T1-Ni1 M-H4 17632-A: T 46 5 1Ni P M 1 H5; 17632-B: T 55 5T1-1MA-N1-UH5 pdf
CITOFLUX R82 SR A5.29: E81 T1-Ni1 M-H4 17632-A: T 46 6 1Ni P M 1 H5; 17632-B: T 55 6T1-1MA-N1-UH5 pdf
FLUXOFIL 31 A5.20: E70T-5C-JH4A5.20: E70T-5M-JH4 17632-A: T 42 4 B C 2 H5; 17632-A: T 42 4 B M 2 H517632-B: T49 4T5-1 CA-UH5; 17632-B: T49 4T5-1 MA-UH5 pdf
FLUXOFIL 40 A5.29: E80T5-GC-H4A5.29: E80T5-GM-H4 17632-A: T 46 6 1Ni B C 2 H5; 17632-A: T 46 6 1Ni B M 2 H517632-B: T 55 6T5-1 CA-N2-UH5; 17632-B: T 55 6T5-1 MA-N2-UH5 pdf
FLUXOFIL 140 mod. A5.29: E81 TG-GM-H4 17632-A: T 46 6 1Ni B M 2 H5; 17632-B: T 55 6TG-1MA-N1-UH5 pdf
FLUXOFIL 44 A5.29: E70T5-GM-JH4 17632-A: T 42 8 2Ni B M 2 H5; 17632-B: T 49 8T5-1 MA-N5-UH5 pdf
FLUXOFIL 43.1 - - pdf
CITOFLUX B13-O A5.20: E71-T7 17632-A: T 42 Z Y 1 H15 pdf

Pliki do pobrania

strony internetowe interclick.pl