Wydajny proces spawania MAX Speed

Większa prędkość spawania stali i stali nierdzewnej

Gdy wymagana jest maksymalna prędkość spawania, proces MAX Speed pomaga pokonać wyzwania. Zwiększa prędkość spawania do 70%* w porównaniu z tradycyjnym spawaniu łukiem pulsacyjnym i natryskowym. MAX Speed pozwala tworzyć czyste spoiny wysokiej jakości, skutecznie redukując czas pracy i koszty spawania. Proces MAX Speed został opracowany specjalnie z myślą o spawaniu stali i stali nierdzewnej w pozycjach PA i PB.

Proces spawania MAX Speed działa w obszarze łuku natryskowego i wykorzystuje impulsy o niskiej amplitudzie i wysokiej częstotliwości. Rezultatem jest krótki i energochłonny łuk, który szybciej tworzy czyste spoiny wysokiej jakości, podnosząc wydajność spawania oraz obniżając koszty pracy i spawania.

*Maksymalna prędkość spawania mierzona w zautomatyzowanych i półautomatycznych aplikacjach ze stali nierdzewnej.
Ograniczenia prędkości mają zastosowanie w przypadku spawania ręcznego i materialu stalowego.

Korzyści

  • Do 70%* większa prędkość spawania w porównaniu z tradycyjnym spawaniem łukiem pulsacyjnym lub natryskowym
  • Czyste spoiny wysokiej jakości redukują obróbkę po spawaniu i obniżają koszty produkcji spawalniczej
  • Do spawania stali i stali nierdzewnej
  • Optymalne spoiny pachwinowe o grubości materiału 3–8 mm
  • Do spawania w pozycji podolnej i nabocznej (PA i PB)

POBIERZ BROSZURĘ

Większa prędkość spawania

MAX Speed zwiększa prędkość spawania do 70%* w porównaniu z tradycyjnym procesem spawania łukiem pulsacyjnym lub natryskowym.

Niższe koszty spawania

Zwiększona prędkość spawania prowadzi do niższych kosztów pracy i spawania.

Czyste spawy

Proces MAX Speed pozwala uzyskać czyste spoiny wysokiej jakości w spawaniu stali i stali nierdzewnej, co zmniejsza konieczność obróbki po spawaniu.