WisePenetration

Spawanie z niezmiennym przetopem, nawet w wymagających warunkach

Zoptymalizowana funkcja spawania WisePenetration została zaprojektowana tak, aby utrzymać stały prąd spawania, a tym samym niezmienny przetop niezależnie od zmian długości drutu w spawaniu ręcznym.

Podczas tradycyjnego spawania metodą MIG/MAG moc dostarczana do jeziorka spawalniczego ulega wahaniom w miarę zmian odległości między spoiną a dyszą uchwytu spawalniczego, które wynikają ze sposobu prowadzenia uchwytu przez spawacza lub kształtu elementu. Może to powodować problemy z jakością, w tym niedostateczne spajanie, niepełne lub nierówne wtopienie, nierówny profil spoiny i oczywiście odpryski. 

WisePenetration eliminuje te problemy oraz ogranicza konieczność szlifowania i poprawiania spoin. Funkcja ta przeciwdziała spadkowi prądu przez aktywną regulację prędkości podawania drutu. Umożliwia to utrzymanie odpowiednich właściwości mechanicznych spoiny oraz zapobiega wystąpieniu wad spawalniczych. Użytkownik ustawia żądane natężenie prądu i dzięki działaniu funkcji WisePenetration jego poziom nie spada, gdy długość drutu wzrasta.

Funkcja spawania WisePenetration jest dostępna dla programów spawania synergicznego MAG metali ferrytycznych. WisePenetration to oprogramowanie opcjonalne w urządzeniach FastMig M i FastMig X marki Kemppi, lecz dostępne w standardzie w konfiguracji FastMig X Intelligent.

Korzyści

Zapewniony przetop, nawet w przypadku:

  • wąskich struktur, w których widoczność łuku jest problematyczna
  • ograniczonej widoczności i dostępności
  • spawania w pozycjach wymuszonych
  • złączy trudnych do spawania

POBIERZ BROSZURĘ

Niższe koszty napraw

Na metr spoiny

Oszczędność materiału dodatkowego

Dzięki możliwości zastosowania węższego kąta rowka