WiseThin

Większa prędkość spawania i lepsza jakość

WiseThin to specjalnie opracowany proces niskoenergetyczny do ręcznego i zautomatyzowanego spawania i lutospawania cienkich blach. Typowe zastosowania to wytwarzanie wysokiej jakości elementów z cienkich blach stalowych i nierdzewnych, między innymi w przemyśle motoryzacyjnym.

WiseThin+ to specjalnie opracowany proces zgrzewania niskoenergetycznym łukiem do ręcznego i zautomatyzowanego spawania cienkich blach. Wykorzystuje on precyzyjne pomiary napięcia i regulację prądu. Pozwala uzyskać jakość charakterystyczną dla spawania gazem mieszanym przy użyciu czystego CO₂. Zwiększa dopuszczalny zakres parametrów, a zatem ogranicza potrzebę stosowania drutu o mniejszej średnicy. Miękki i łatwy do kontrolowania łuk. Doskonała jakość spawania blach o grubości 0,8–3,0 mm. Mniej dostarczanego ciepła i deformacji. Znakomite zajarzenie łuku do sczepiania i spoin przerywanych.

Korzyści

 • Wyższa prędkość spawania niż w przypadku tradycyjnego spawania łukowego
 • Wysoka jakość spoiny, mniej obróbki mechanicznej po spawaniu
 • Mniejsza ilość wprowadzanego ciepła i w związku z tym mniejsze odkształcenia
 • Zmniejszona ilość i objętość rozprysków
 • Stabilny łuk do spawania pozycyjnego na potrzeby grubszych płyt
 • Znakomite zajarzenie łuku do sczepiania i spoin przerywanych
 • Oszczędność kosztów spawania dzięki charakterystyce spawania gazem mieszanym przy użyciu czystego CO₂
 • Spawanie w pozycji PG (z góry na dół) i wszystkich innych pozycjach wymuszonych
 • Łatwe do wykonania krótkie spoiny dzięki precyzyjnej kontroli łuku
 • Nadaje się do lutospawania
 • Zwiększa dopuszczalny zakres parametrów, a zatem ogranicza potrzebę stosowania drutu o mniejszej średnicy
 • Miękki i łatwy do kontrolowania łuk
 • Łatwa obsługa

POBIERZ BROSZURĘ

Szybsza praca

W porównaniu z tradycyjnym spawaniem łukiem zwarciowym

Niższe koszty gazu osłonowego

Dzięki możliwości stosowania CO₂

Mniejsza ilość wprowadzanego ciepła

Tym samym mniejsze odkształcenia i mniej obróbki po spawaniu